1500+ Khách sạn giá tốt chờ bạn!

024 2219 3868 - 19006105

T2 - T7: 8h30 - 18h00

Chính sách và qui định

Điều khoản, điều kiện và thông báo của Resortkhachsan.com

Chào mừng quý khách đến Resortkhachsan.com. Website được cung cấp chỉ để hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập các thông tin du lịch, thông tin lưu trú và các dịch vụ liên quan đến du lịch, thực hiện việc đặt chỗ và các giao dịch hợp pháp khác với nhà cung cấp dịch vụ du lịch, lưu trú.

Điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây được áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website này theo bất cứ cách thức nào, quý khách đồng ý ràng buộc bởi điều khoản sử dụng. Trong phạm vi quý khách đặt bất kỳ sản phẩm nào hoặc dịch vụ du lịch nào trên website này hoặc thông qua tổng đài điện thoại của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng điều khoản và điều kiện sử dụng được áp dụng cho tất cả các giao dịch. Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện sử dụng. Các điều khoản và điều kiện quy định, các chính sách được gọi chung là “ điều khoản sử dụng”. Quý khách vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng. Nếu quý khách không chấp thuận tất cả các điều khoản vui lòng không sử dụng website này hoặc thực hiện việc đặt chỗ thông qua website này hoặc đặt chỗ qua tổng tài điện thoại của chúng tôi. Điều khoản sử dụng có thể thay đổi theo thời gian mà chúng tôi không cần thông báo trước và việc quý khách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website này thể hiện sự chấp thuận của quý khách đối với điều khoản sử dụng được cập nhật hoặc sửa đối.

1. Sử dụng website

Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách đã đủ 18 tuổi, quý khách có thẩm quyền hợp pháp và có nghĩa vụ ràng buộc về pháp lý. Quý khách sử dụng website này là phù hợp với điều khoản sử dụng này. Quý khách sẽ chỉ sử dụng website này để thực hiện việc đặt chỗ hợp pháp cho quý khách hoặc cho người khác mà quý khách có sự cho phép hợp pháp để thực hiện. Tất cả các thông tin do quý khách cung cấp trên website này là trung thực, chính xác, hiện thời và hoàn chỉnh. Và nếu quý khách có tài khoản trên Resortkhachsan.com, quý khách sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của quý khách, sẽ giám sát và chiệu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất cứ việc sử dụng nào đối với tài khoản của quý khách bởi quý khách hoặc bất cứ người nào không phải là quý khách. Chúng tôi có quyền không chấp nhận khách hàng sử dụng dịch vụ tùy theo quyết định riêng của chúng tôi mà không phải biện minh cho việc từ chối đó. Lý do điển hình để từ chối một khách hàng đặt phòng: khách sạn yêu cầu, vi phạm điều khoản sử dụng, nghi ngờ gian lận, trộm cắp, nghi ngờ hoạt động tội phạm, đặt nghi ngờ do khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, sai sót, vấn đề về thẻ tín dụng, danh sách đen của chính phủ…

Nội dung và thông tin trên website này cũng như hạ tầng cơ sở được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó là tài sản thuộc về chúng tôi hoặc các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, như là một điều kiện của việc sử dụng các trang web, quý khách đồng ý không sử dụng trang web hoặc nội dung, thông tin của website cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng. Trừ trường hợp được chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, tái sản xuất, xuất bản, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, hoặc dịch vụ thu được từ trang web.

2. Về xếp hạng sao của khách sạn

Mức xếp hạng theo sao của khách sạn được đưa ra dựa trên thông tin mà chúng tôi tiếp nhận từ phía khách sạn, nhằm mục đích cung cấp thêm cho việc tham khảo đơn thuần của khách hàng . Resortkhachsan.com không tự kiểm tra cũng như xác nhận những thông tin liên quan đến xếp hạng sao là hoàn toàn chính xác so với thực tế .

Qua đây chúng tôi từ chối đưa ra bất cứ tuyên bố hay cam kết nào liên quan đến chất lượng hoặc tính thỏa đáng của bất kỳ khách sạn nào được đề cập trên trang web .

Mức xếp hạng sao chỉ biểu thị mức độ tiện nghi mà khách có thể kỳ vọng ở một khách sạn cụ thể. Chúng tôi lưu ý đến bạn rằng các mức xếp hạng sao có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí, điều kiện thị trường, kinh tế hoặc thông lệ … của từng địa phương . Từ đó có thể thấy ở một mức xếp hạng sao tại quốc gia/thành phố này không thể so sánh với cùng một mức xếp hạng sao tại quốc gia/thành phố khác .

Các mức xếp hạng theo sao không nhất thiết phản ánh tất cả các tiện nghi hay dịch vụ có thể có sẵn tại khách sạn. Một số tiện nghi có thể không có sẵn trong mỗi hoặc tất cả các phòng với cùng một mức xếp hạng sao cụ thể . Xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để kiểm tra về tình trạng phòng có thể đáp ứng được các tiện nghi cụ thể mà bạn yêu cầu hoặc cảm thấy quan trọng .

Cuối cùng, Chudu24 khuyến nghị bạn không nên hoàn toàn dựa vào xếp hạng sao để làm căn cứ lựa chọn khách sạn và đi đến quyết định đặt phòng tại khách sạn nào đó.

3. Chính sách giá và sự đảm bảo về giá

Chúng tôi cố gắng để có mức giá cạnh tranh và chúng tôi muốn quý khách trả mức giá thấp có thể cho kỳ nghỉ của quý khách tại một Khách sạn. Điều này có nghĩa rằng vào thời điểm quý khách thanh toán đặt phòng cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng giá phòng của chúng tôi là hợp lý và cạnh tranh.

Xin lưu ý, gía phòng trên website có tính hiện thời và giá cho đặt phòng của quý khách được chốt  vào lúc mà quý khách tiến hành thanh toán cho chúng tôi.

Gía phòng trên website có thể thay đổi tùy theo các điều kiện đặc biệt như điều kiện hủy đổi hay tùy thuộc vào các chương trình ưu đãi đặc biệt của chúng tôi cũng như của đơn vị khách sạn cung cấp phòng cho chúng tôi tại mỗi thời điểm. Chúng tôi không điều chỉnh giá mới cho các đặt phòng đã thành công trước đó. Gía đặt phòng của quý khách sẽ theo giá vào thời điểm mà quý khách thanh toán cho chúng tôi.

Đối với các đặt phòng quốc tế, Resortkhachsan.com sử dụng hệ thống đặt phòng online. Do đó, giá và tình trạng phòng trống mang tính thời điểm, và có thể thay đổi liên tục tùy thuộc vào việc truy cập hay việc đặt phòng của các khách hàng online khác. Gía và tình trạng phòng quốc tế chỉ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi hoàn tất đặt phòng và gửi lại Hotel Voucher cho quý khách. Trước khi đặt phòng quốc tế của quý khách hoàn tất, chúng tôi không thể đảm bảo về giá và phòng trống. Trách nhiệm của chúng tôi nằm ở chỗ hỗ trợ quý khách đặt phòng và sẽ thông báo lại khi khách sạn có sự điều chỉnh về giá.

4. Xác nhận thông tin đặt phòng:

Đặt phòng của quý khách, chỉ được xác nhận khi có sự xác nhận từ nhân viên CSKH của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về giá, tình trạng phòng trống, chính sách hủy đổi và những ưu đãi kèm theo của các chương trình khuyến mãi liên quan đến đặt phòng của quý khách trong các email yêu cầu thanh toán. Qúy khách vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định thanh toán. Xin lưu ý những nội dung này chỉ được xác nhận trong khoảng thời gian chúng tôi thông báo. Đặt phòng của quý khách có thể bị hủy hoặc những nội dung liên quan có thể không còn hiệu lực nếu quý khách thanh toán không đúng hạn yêu cầu.

. Website được cung cấp chỉ để hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập các thông tin du lịch, thông tin lưu trú và các dịch vụ liên quan đến du lịch, thực hiện việc đặt chỗ và các giao dịch hợp pháp khác với nhà cung cấp dịch vụ du lịch, lưu trú.

Điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây được áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website này theo bất cứ cách thức nào, quý khách đồng ý ràng buộc bởi điều khoản sử dụng. Trong phạm vi quý khách đặt bất kỳ sản phẩm nào hoặc dịch vụ du lịch nào trên website này hoặc thông qua tổng đài điện thoại của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng điều khoản và điều kiện sử dụng được áp dụng cho tất cả các giao dịch. Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện sử dụng. Các điều khoản và điều kiện quy định, các chính sách được gọi chung là “ điều khoản sử dụng”. Quý khách vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng. Nếu quý khách không chấp thuận tất cả các điều khoản vui lòng không sử dụng website này hoặc thực hiện việc đặt chỗ thông qua website này hoặc đặt chỗ qua tổng tài điện thoại của chúng tôi. Điều khoản sử dụng có thể thay đổi theo thời gian mà chúng tôi không cần thông báo trước và việc quý khách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website này thể hiện sự chấp thuận của quý khách đối với điều khoản sử dụng được cập nhật hoặc sửa đối.

 

Các tỉnh thành phố hàng đầu Việt Nam

0.03137 sec| 1411.125 kb